|   print

[  ]
 
Weerd M de , Vlijmen JMH van , Jansen HMA

140 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van de definitiestudie Informatievoorzieningsysteem Afvalstoffen heeft een inventarisatie plaatsgevonden van milieugerichte (informatie)systemen. Geconstateerd is dat er tal van systemen op dit gebied bestaan of nog in ontwikkeling zijn. In voorliggend rapport zijn de systemen besproken welke de grootste raakvlakken hebben met het informatievoorzieningsysteem Afvalstoffen. Een bijzonder punt van aandacht bij de ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem vragen de indelingen en coderingen. In de bijlagen zijn van diverse systemen voor zover relevant de codelijsten opgenomen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-01-31 )