|   print

[  ]
 
Keken AH van

60 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de resultaten beschreven van het locatie onderzoek naar open- en gesloten afvalverwerkingsinrichtingen in de provincie Zuid Holland. De resultaten zullen worden opgenomen in het informatiesysteem afvalstoffen. Jaarlijks zullen de gegevens worden geactualiseerd, zodat een zo goed mogelijk overzicht beschikbaar blijft, zowel ten behoeve van het beleid als voor nader onderzoek.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-05-31 )