|   print

[  ]
 
Cornelissen AAJ

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport zijn de resultaten vermeld van de samenstelling van huishoudelijke afvalstoffen. Ten behoeve van dit onderzoek wordt jaarlijks enige malen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeenten: - Arnhem (laagbouw, hoogbouw met 3 woonlagen) ; - Amsterdam (oude stadwijk) ; - Amsterdam (nieuwere stadswijk, hoogbouwflats) ; - Overasselt (district Nijmegen, overwegend agrarisch met forensen). Door de keuze van deze wijken wordt getracht een zo representatief mogelijk beeld te verkrijgen van het Nederlandse huishoudelijke afval.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-05-31 )