|   print

[  ]
 
Cornelissen AAJ

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten behoeve van dit onderzoek wordt enige malen jaarlijks huishoudelijk afval ingezameld in de gemeenten: Arnhem, Amsterdam (oudere stadswijk), Amsterdam (nieuwere stadswijk) en Overasselt. De belangrijkste resultaten van 1986 t.o.v. 1985 zijn: -stabilisering van het aandeel groenteafval, fruitafval en tuinafval ; -een lichte stijging van het aandeel papier ; -stijging van het aandeel kunststoffen, veroorzaakt door een toename van folie ; -een daling van het aandeel glas ; - een daling van het aandeel ferro-metalen; -een stijging van het aandeel dierlijk afval ; -een lichte stijging van het aandeel bijzonder afval. Het aandeel verpakkingsmateriaal in huishoudelijk afval is licht gedaald, met name de fractie drankverpakking in de component glas. Het convenant drankverpakking is gebaseerd op de uitkomsten van het sorteeronderzoek.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-10-31 )