|   print

[  ]
 
Siemons JAEM

80 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit is het eerste deel van een verslaggeving over het onderzoek naar de vraag of de resultaten uit de sorteerproeven met het huishoudelijk afval volgens de huidige methode een juist beeld geven van de samenstelling van dit afval in Nederland. Er wordt vooral aandacht besteed aan de wijze van (steekproef)trekking van de onderzoekseenheden c.q. huishoudens uit de totale populatie huishoudens in Nederland. Op grond van de statistische theorie waarmee veronderstellingen t.a.v. een bepaalde representativiteit van de onderzoekscijfers kunnen worden onderbouwd, is een nieuwe en objectieve methode van trekking ontwikkeld. Deze is eerst op kleine schaal toegepast als proefonderzoek, waarna het eigenlijke onderzoek zal plaatsvinden, uitmondend in een vergelijking van resultaten en kenmerken van beide onderzoeksmethoden. Dit deel I bestrijkt de ontwikkeling van de nieuwe methodiek, de uitvoering van het proefonderzoek, en de resultaten hieruit. Aan de hand van een analyse van deze resultaten en de bevindingen bij de toepassing van de nieuwe methode, zijn conclusies getrokken omtrent de organisatie en omvang van het eigenlijke representativiteitsonderzoek wat in 1988/1989 gehouden zal worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-06-30 )