|   print

[  ]
 
Beek AIM van de , Aalbers TG , Cornelissen AAJ , Keken AH van

181 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De wijze van monstervoorbewerking van afvalstoffen is zeer afhankelijk van de matrix. In dit rapport zijn voor een aantal zeer verschillende afvalstoffen die voorkomen in huishoudelijk afval standaard voorschriften opgesteld. In de praktijk blijken de onderscheiden categorieen ook toepasbaar te zijn voor andere afvalstoffen. De verschillende standaardvoorschriften zijn zodanig opgesteld dat deze als basis kunnen dienen voor Standaard Operatie Protocollen. In dit rapport wordt de benodigde apparatuur voor de monstervoorbewerking besproken en de bijbehorende handleidingen gegeven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-11-30 )