|   print

Onderzoek naar chemische en biologische beschikbaarheid van zware metalen in verontreinigde en gereinigde gronden
[ Comparison of leaching behaviour and bioavailability of heavy metals in contaminateed soils and soils cleaned up with several extractive and thermal methods ]
 
Anthonissen IH, Versluijs CW

79 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 738507003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het onderzoek bestond uit het op laboratoriumschaal bestuderen van de invloed van diverse reinigingstechnieken op de chemische (standaard uitloogtest) en biologische (bioassays met planten en wormen) beschikbaarheid van een aantal zware metalen in grond. Het onderzoek heeft geleerd dat de reinigingseffectiviteit sterk varieert met de verontreiniging en toegepaste reinigingsmethode. De bioassay-proeven hebben aangetoond dat reiniging van de grond vaak gepaard gaat met een toename van de beschikbaarheid (d.i. de verhouding tussen metaalconcentratie in het organisme en die in de grond). Uit de chemische beschikbaarheid is gebleken dat zowel op basis van de extraconcentraties als op basis van de totaal uitgeloogde hoeveelheid metaal de fractioneringsmethode en extractie bij pH=3 als meest succesvolle methodes kunnen worden aangewezen. Uit de resultaten van het aonderzoek blijkt dat de reinigingseffectiviteit alleen niet voldoende is voor een inschattiang van de kwaliteit van de reiniging. Aanbevolen wordt tevens informatie over de chemische en biologische beschikbaarheid in de beoordeling te betrekken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-09-30 )