|   print

[  ]
 
Ros JPM , Poel P van der

64 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit eerste rapport behandelt de bronnen en emissies van de Nederlandse farmaceutische industrie in de huidige situatie. De nadruk ligt op matig tot slecht oplosbare en veelal vluchtige oplosmiddelen. Jaarlijks worden ca. 1.400 ton organochloorverbindingen en ca. 4.400 niet-gechloreerde oplosmiddelen geemitteerd, waarvan ruim 90 resp. 47% naar de lucht. Aan zware metalen wordt (na zuivering) 10 tot 15 ton op oppervlaktewater geloosd, met name koper en zink. Op basis van de kennis van de processen werd een computermodel ontwikkeld, waarmee de relatie tussen de huidige procesomstandigheden en de emissies werd onderzocht voor diverse oplosmiddelen. Tevens werd een computermodel gebruikt, waarmee het gedrag van stoffen in een waterzuiveringsinstallatie nagegaan kan worden aan de hand van hun fysisch-chemische eigenschappen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-07-31 )