|   print

[  ]
 
Balfoort, F.* , Spierenburg, R.E.* , Swart, R.J.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor een geselecteerd aantal milieuhygienische criteria, aansluitend bij het WMS-scoringssysteem (Wet Milieugevaarlijke Stoffen), zijn door deskundigen scores bepaald voor een 400-tal uit de Emissieregistratie komende stoffen. Na een geautomatiseerde verwerking van deze scores, door het RIVM, tot gecombineerde effect- en expositiescores, is een eerste selectie gemaakt van een 50-tal stoffen door het DGMH, die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor aanvulling van de prioritaire stoffenlijst in het IMP. Een definitieve keuze is vervolgens gemaakt op basis van een aantal technologisch-economische parameters.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-06-30 )