|   print

Criteriadocument fenol
[ Criteria document phenol ]
 
van Koten-Vermeulen JEM, van der Heijden CA, van Leeuwen FXR, Huldy HJ, Besemer AC, Lanting RW, Ros JPM, Canton JH, Heijna-Merkus E, Bergshoeff G, Maas RJM, van der Most PFJ, de Vrijer F, van der Plaat J, Knaap AGAC, Huijgen C, Duiser JA, de Jong P

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 738513002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof fenol. Het dient ter onderbouwing van een kwaliteitseis voor de buitenlucht van deze stof.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-07-31 )