|   print

Criteriadocument tetrachloormethaan
[ Criteria document carbon tetrachloride ]
 
Huiskamp R, van der Heijden CA, Speijers GJA, Ros JPM, Huldy HJ, Besemer AC, Lanting RW, Maas RJM, Heijna- Merkus E, Bergshoeff G, Gerlofsma A, Mennes WC, van der Most PFJ, de Vrijer FL, Janssen PJCM, Knaap AGAC, Huygen C, Duiser JA, de Jong P

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 738513005

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof tetrachloormethaan. Het dient ter onderbouwing van een kwaliteitseis voor de buitenlucht van deze stof.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-07-31 )