|   print

Criteriadocument Fijn Stof
[ Criteria document Fine particulate matter ]
 
van der Meulen A, Rombout PJA, Prins CJ, Kramers PGN, van Esch GJ, Heijna-Merkus E, Besemer AC, Huldy HJ, Mulder HCM, Venselaar J

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 738513006

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderhavig document omvat gegevens over fijn stof inzake de bronnen en het verspreidingspatroon in lucht, de risico's en schadelijke concentraties voor de mens en de technische mogelijkheden en kosten van emissiebeperking. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van normstellingsbeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-10-31 )