|   print

Reken- en informatiesysteem Milieuhygiene: functioneel ontwerp voor de automatisering van het RIM
[ Environmental emission and planning model: Functional design for the automation of the system ]
 
Maas RJM, van der Plaat J, Ros JPM, Swart RJ, Wippler JC, Jansen HMA, Olsthoorn, A.A.*

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 738514002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de 2e fase (volgens de System Development Method) van het project "Automatisering RIM". Nadruk ligt op de specificatie van de eisen die de opdrachtgever aan het systeem stelt. De verantwoordelijkheden en mogelijkheden van beheerder en gebruiker worden beschreven, uitgaande van de gewenste input en output van het RIM-systeem. Een gebruiker zal scenario's kunnen kiezen of aanpassen en maatregelenpakketten kunnen samenstellen teneinde emissie-scenario's en bijbehorende kosten te laten uitrekenen en op een door hemzelf gespecificeerde wijze te laten voeren. Speciale aandacht wordt in het rapport gegeven aan de alternatieve wijzen van koppeling van submodellen aan de RIM-hoofdstructuur.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-08-31 )