|   print

Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiene, versie 2.1. Gebruikershandleiding
[ Environmental Planning and Information System, version 2.1. User Manual ]
 
Kok RM, de Boer KF, Maas RJM, Swart RJ, van der Weijde JC

179 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 738514009

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Na het gereed komen van de nieuwe versie van het Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiene was er behoefte aan een nieuwe gebruikershandleiding vanwege de vele veranderingen in het RIM. In deze handleiding is getracht om het systeem in al zijn mogelijkheden te beschrijven en gebruikers wegwijs te maken in het systeem. Omdat gebleken is dat het RIM nogal eens aan veranderingen onderhevig is, is deze handleiding in een ringband uitgebracht, zodat toekomstige wijzigingen in de vorm van updates aan de gebruiker bekend gemaakt kunnen worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-09-30 )