|   print

Biodegradatie Xenobiotica II. Haalbaarheid van de Biotechnologische Zuivering van Extractieslib verontreinigd met Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
[ Biodegradation of Xenobiotics II. A feasibility study on the biotechnological decontamination of extraction slurry polluted with polycyclic aromatic carbonhydrates ]
 
Sterkenburg A, van Andel JG

32 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 738517002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Extractieslib afkomstig van een project ter sanering van grond die polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) bevatte, is gebruikt als bron van substraat en als entmateriaal ter ophoping van PAKs-afbrekende bacteriele mengpopulaties. Cultures die op deze manier waren geisoleerd groeiden met chemisch zuivere naftaleen als koolstof- en energiebron, en op PAKs, afkomstig van bovengenoemd extractieslib en geadsorbeerd aan actieve kool. Bij het laatste type experimenten werd gevonden dat de bacteriele groei lineair verliep, en afhankelijk was van de toegevoegde hoeveelheid actieve kool. Dit werd beschouwd als een indicatie, dat de groeisnelheid werd bepaald door de snelheid waarmee de PAKs desorbeerden van de actieve kool. In deze cultures werden PAKs efficient afgebroken: na twee weken incubatie was de concentratie ervan gehalveerd. Na een proefperiode van 40 dagen met extractieslib kon berekend worden dat de hoeveelheid PAKs voor 80-90% was afgebroken door biodegradatie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-11-30 )