|   print

[  ]
 
Duzijn RF ; Andel JG van

33 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Pentachloorfenol (PCP) is een toxische verbinding die t.g.v. veelvuldig gebruik als bestrijdingsmiddel in verschillende afvalstromen terecht is gekomen. In dit (vervolg) onderzoek werd de biologische afbraak van PCP nagestreefd onder aerobe en anaerobe condities, met verschillende typen entmateriaal en al dan niet in aanwezigheid van een tweede substraat. Het blijkt, dat biodegradatie van pentachloorfenol kan worden bereikt, wanneer wordt uitgegaan van entmateriaal dat zich lange tijd in aanwezigheid van PCP heeft bevonden, zodat een zekere adaptatie kan worden verwacht. De PCP-afbraak lijkt positief te worden beinvloed door toevoeging van een tweede, gemakkelijk afbreekbaar substraat (acetaat). Daarnaast stimuleert ook het minder toxische 2,3,5,6,-tetrachloorfenol (toegediend naast PCP) de PCP-biodegradatie, mogelijk doordat de verbinding in staat is het (P)CP-afbrekende enzymsysteem te induceren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-05-31 )