|   print

Kleinschalige anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwater. Praktijkproef met drie UASB-reactoren. Interimrapport 3
[ Small scale anaerobic treatment of domestic waste water. Pilot test with three UASB-reactors. Third progress report ]
 
Bogte JJ, Breure AM, van Andel JG

50 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 738518004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De totale vervuilingswaarde van kleinschalige lozingspunten in Nederland (boerderijen etc.) is ongeveer 1,5 miljoen i.e. Wegens de veelal geisoleerde ligging van deze objecten is aansluiting op communale rioolstelsels vaak zeer kostbaar. Zuivering aan de bron is daarom vaak het enige alternatief, als men deze vorm van vervuiling (van bodem en oppervlaktewater) wil verminderen. Door het RIVM werd, in samenwerking met de Landbouwuniversiteit te Wageningen, onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwater bij kleinschalige lozingspunten. Het onderzoek werd uitgevoerd (van september 1986 t/m december 1988) met drie UASB-reactoren. Dit derde voortgangsrapport bevat de onderzoeksresultaten betreffende de periode januari 1988 t/m december 1988. Uit de resultaten blijkt, dat de reactoren in principe geschikt zijn voor het gestelde doel. De zuiveringsresultaten zijn echter sterk temperatuursafhankelijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-05-31 )