|   print

[  ]
 
Kaltenbrunner, H.F.L. ; Nagelhout, D.;

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een eerste benadering van selectiesysteem voor het kiezen van prioritaire afvalstoffen. In eerste instantie is uitgegaan van een beperkte lijst van afvalstoffen die mogelijkkover deze afvalstoffen, met name over de hoeveelheid, het gehalte aan prioritaire stoffen en de verwerkingswijze. Het model dat tot nu toe ontwikkeld is selecteert op de criteria volksgezondheid en milieubelasting, meer specifiek op de subcriteria toxiciteit, mutageniteit, carcinogeniteit en aquatische toxiciteit. Het houdt daarbij rekening met de hoeveelheid afval, het gehalte aan prioritaire stoffen, de score voor de subcriteria volgens het WMS scoringssysteem en de (subjectieve) waardering van de verwerkingswijze voor een bepaalde afvalstof zoals die gegeven is door medewerkers van het RIVM/LAE en de Directie Afvalstoffen van het DGMH. prioritair zouden kunnen zijn. Vervolgens is informatie verzameld

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-12-31 )