|   print

[  ]
 
Siemons JAEM

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er wordt een overzicht gegeven van de verwerkte hoeveelheden afval gedurende de periode 1976-1985, voor de verschillende afvalverwerkingsmethoden in Nederland. Deze zijn: verbranding, kompostering storten, en scheiden van afval. Het betreft vnl. huishoudelijk afval, grof afval, tesamen met dit afval verwerkt bedrijfsafval, en een deel van bouw- en sloopafval (gering). Verder is een verdeling over het gebruik van afvalverwerkingsmethoden gegeven. Tevens de ontwikkelingen gedurende de periode 1976-1985 in het gebruik van deze methoden. Tenslotte worden gegevens verstrekt over de hergebruikprodukten en de afzet hiervan. Aanvullende informatie over de afvalverwerkingsbedrijven is opgenomen in de bijlagen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-09-30 )