|   print

[  ]
 
Nagelhout D ; Wieringa K ; Joosten JM

117 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport bevat gegevens met betrekking tot tien afvalcategorieen. Deze dekken 90% van de hoeveelheid afval (excl. baggerspecie en mestoverschotten). Er wordt informatie verschaft over hoeveelheid en samenstelling, verwijderingswijze, ruimtebeslag, emissies en kosten. Voor het jaar 2000 wordt een prognose gegeven voor het hoeveelheid afval bij ongewijzgd beleid en de gevolgen voor ruimtebeslag, emissies en kosten. De hoeveelheid afval stijgt met 15-35%, het percentage is vooral afhankelijk van de economische ontwikkeling. De kosten stijgen met 40%. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijke effecten van een veranderd afvalstoffenbeleid, zoals dat verwoord is in de Notitie inzake preventie en hergebruik van afvalstoffen. Verwacht wordt dat door preventie de hoeveelheid afval 10% lager ligt dan bij ongewijzigd beleid. Door de nadruk op preventie, hergebruik en verbranden daalt het ruimtebeslag met 75-80%. de kosten stijgen een fractie ten opzichte van het trendscenario.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-03-31 )