|   print

[  ]
 
Siemons JAEM

16 p in Dutch   1988

download pdf (253Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een kwantitatief overzicht van de verwerkte hoeveelheden afval, de samenstelling van dit afval, de vrijgekomen en hergebruikte verbrandingsresten en de energieproduktie en -benutting in de elf verbrandingsinstallaties van Nederland. In 1986 is ruim 2,6 miljoen ton afval verbrand, waarbij ca. 65.000 ton ijzer, 663.000 ton slak en 73.000 ton vliegas zijn vrijgekomen. Het ijzer is voor 100% voor hergebruik bestemd, slak voor 72%, vliegas voor 42%. Geproduceerde energie in de vorm van elektriciteit of warmte bedroeg in dit jaar resp. 627.000 MWh en 773.000 GJ.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-05-31 )