|   print

[  ]
 
Ros JPM ; Berns JAS

30 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Kennis over stoffen, die worden gebruikt bij de produktie en de toepassingen van papier, is in zodanige vorm bijeengebracht, dat zij een hulpmiddel kan vormen bij een snelle en verbeterde beoordeling van nieuwe stoffen, die in het kader van de WMS voor deze toepassing worden aangemeld. Een overzicht is gegeven van de belangrijkste processen, waarin deze stoffen terecht kunnen komen. Het betreft de papierproduktie, grafische processen, de ontinkting van oud papier, afvalverwerking en afvalwaterzuivering. Kenmerken van de bedrijfstakken en de bedrijven daarin zijn opgenomen. Voor alle processen is getracht aan te geven, welke uitworp naar water, lucht en met afval daarbij te verwachten is, afhankelijk van de proceskenmerken en de stofeigenschappen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-05-31 )