|   print

[  ]
 
Langeweg F ; Hordijk L

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de onderzoekstrategie van het RIVM neemt de ontwikkeling van een milieu-management informatiesysteem (MILMAN) een centrale plaats in. Vanuit de globale analyse voor de informatiebehoefte wordt de volgende doelstelling voor MILMAN gevonden: - het op geintegreerde wijze voorzien in de informatiebehoefte ten behoeve van het door de rijksoverheid te voeren milieubeleid ; - milieu-informatie op geintegreerde wijze toegankelijk maken ten dienste van andere betrokkenen in het milieubeleid. Er wordt een basisstructuur geschetst voor MILMAN bestaande uit een interactieve gebruikers-interface, een informatie-omgeving die gegevens en kennisbestanden bevat, en een simulatie-omgeving waarin zich veelsoortige scenario-simulatie-optimalisatie-modellen bevinden. Het realiseren van MILMAN is slechts ten dele een automatiseringsprobleem. Er zal een organisatie-structuur ontwikkeld moeten worden die uitmondt in een centrale beheersfunctie die een richtinggevende rol moet krijgen. Zo'n organisatiestructuur zal meerdere instellingen moeten omvatten, omdat milieubeleid een interdepartementale taak is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-12-31 )