|   print

[  ]
 
Bruinsma PH , Visscher K , Wiering ACF

81 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze studie onderzoekt de haalbaarheid van het Informatiesysteem Technieken. Doel van het Informatiesysteem technieken is het bijeenbrengen van relevante informatie over technieken en processen en hun toepasbaarheid voor behandeling en preventie van afvalstromen. Het IT is een systeem dat in de literatuur bekend is onder de naam Beslissings Ondersteunend Systeem of Decision Support System (BOS of DSS). De nadruk bij dergelijke systemen ligt op ondersteuning van besluitvormingsprocessen ; op efficiente en effectieve wijze kunnen alternatieve oplossingen opgevraagd en tegen elkaar afgewogen worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-03-31 )