|   print

[  ]
 
Brinkman J , Visscher K , Rulkens WH

76 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een inventarisatie van het milieubiotechnologisch onderzoek in Nederland die ten behoeve van het Onderzoek- en Ontwikkelingsprogramma Milieubiotechnologie 1989-1992, dat in januari 1989 verschijnt, is uitgevoerd. Het rapport geeft een indruk van de ontwikkelingen m.b.t. zuivering van afvalwater, bodem en lucht en verwerking van vaste afvalstoffen langs biotechnologische weg. Geconcludeerd kan worden dat m.b.t. de ontwikkeling van milieubiotechnologie in Nederland goede vooruitgang is geboekt, m.n. wat betreft bodemreiniging en luchtreiniging. Het onderzoek richt zich nog hoofdzakelijk op de verdere ontwikkeling van schoonmaaktechnologie ; voor een procesgeintegreerde aanpak van milieuproblemen langs biotechnologische weg zal nog veel basisonderzoek nodig zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-11-30 )