|   print

Studie naar alternatieve fysisch-chemische en thermische reinigingstechnieken voor verontreinigde grond. Eerste selectie van technieken
[ Study on alternative physico-chemical and thermal treatment of contaminated soil. First selection of techniques ]
 
Soczo ER, van de Leur GJ, Versluijs CW, Hinsenveld M, Rulkens WH, Groenendijk E

163 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 738708008

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het doel is een inventarisatie en systematische evaluatie van alternatieve fysisch-chemische en thermische grondreinigingstechnieken In het deelrapport is een inventarisatie van alternatieve technieken (ongeveer 65 technieken) uitgevoerd d.m.v. een literatuurstudie en aan de hand van opgestelde criteria zijn acht (groepen) technieken geselecteerd. Deze geselecteerde (groepen) technieken zullen in de folgende fase(n) systematisch beschreven en nader geevalueerd worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-11-30 )