|   print

[  ]
 
Meijer PJ , Aalbers TG , Masereeuw P

54 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een herhalingsonderzoek is uitgevoerd naar o.m. cadmium in 25 kunststofprodukten. Daarnaast is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar o.m. cadmium in 186 vnl. rode, gele en oranje kunststofprodukten afkomstig uit enkele specifieke branches. Naast cadmium zijn ook bepaald: kwik, chroom, arseen, zink, antimoon, barium, goud, lanthaan, nikkel, seleen, strontium, ijzer en broom. Uit de resultaten van het herhalingsonderzoek blijkt, dat 18 produkten cadmium-vrij zijn, in 3 produkten is het Cd verlaagd, 4 produkten zijn t.a.v. het Cd gehalte niet veranderd. Een produkt bevat ook kwik. Uit de resultaten van het vervolgonderzoek blijkt dat 66 produkten hoge Cd gehalten bevatten tot max. 16.000 mg/kg. In 6 produkten is, naast Cd ook kwik vastgesteld tot een maximum concentratie van 740 mg/kg. Cd wordt relatief veel aangetroffen in cosmetica/parfumerie artikelen, die veelal ook kwik bevatten. Algemene conclusie is dat Cd in deze produkten vervangen kan worden. Teneinde het Cd gehalte terug te dringen, dient het Ontwerp cadmiumbesluit van kracht te worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-05-31 )