|   print

POLCOL. A model for pollution control in industrial situations. 29pp
[ POLCOL. Een model voor saneringen in de industrie ]
 
Slootweg J, Ros JPM

p in Dutch   1989

RIVM Rapport 738715002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een beschrijving en een handleiding van POLCOL (versie 1). POLCOL is afkomstig van POLlution COntroL. Het beschrijft de relatie tussen emissie- en afvalstromen, saneringstechnieken en de kosten van die technieken in de industrie. Het programma is geschreven in TURBO PASCAL en kan worden gedraaid op een MS-DOS computer. Het is verkrijgbaar op diskette.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-10-31 )