|   print

[  ]
 
Duvoort-van Engers LE , Erp PJ van

22 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport geeft een verslag van werkzaamheden ten behoeve van de EG-COST 681 actie "Treatment and use of organic sludge and liquid agricultural wastes". In Nederland is een inventarisatie gehouden van onderzoek op gebied van zuiveringsslib en dierlijke mest. Deze inventarisatie is gebruikt bij de werkgroep vergaderingen van de EG-COST Actie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-01-31 )