|   print

[  ]
 
Wieringa K , Laan WPM

39 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de toekomstige waterbehoefte in Nederland en per provincie ; het gaat hierbij om een globale raming. Er is een onderscheid gemaakt naar vier waterverbruikende sectoren, te weten huishoudens, industrie, de COAR-sector (commerciele, openbare, agrarische en recreatieve sector) en overig. Tevens is een onderscheid gemaakt naar de voorzieningstypen om de waterbehoefte te dekken, te weten de toelevering van leidingwater, eigen (particulier) gewonnen grond- en oppervlaktewater. Tot slot wordt een raming gegeven van de verdeling van de toekomstige waterbehoefte over de beschikbare bronnen (grond- en oppervlaktewater). Afhankelijk van de toekomstige economische ontwikkeling kan de totale nederlandse zoetwaterbehoefte (exclusief koelwater uit oppervlaktewater) anno 2020 geraamd worden op 1900 en 2300 mln m3. Dit is een toename van circa 30-55% t.o.v. 1986. Alle sectoren dragen hieraan bij, de hoogste groei zal waarschijnlijk optreden in de industrie. De toekomstige grondwaterbehoefte in 2020 wordt geschat op circa 1350-1600 miljoen m3.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-04-30 )