|   print

[  ]
 
Laan WPM , Wieringa K

32 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt onderzocht op welke wijze het berekenen van waterverbruiksprognoses kan worden uitgevoerd met behulp van een computermodel, waarbij het effect van diverse maatregelen kan worden meegenomen. Door met behulp van economische en demografische scenario's de ontwikkelingen in verschillende economische sectoren te verkennen, wordt inzicht verkregen in de toekomstige waterbehoefte. Het RIVM/LAE kan een dergelijk model op diverse manieren realiseren. 1. in een spreadsheet ; 2. in een programmeertaal ; 3. gebruik makend van het Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiene. Deze drie alternatieven worden belicht en er wordt een keuze gemaakt voor een programmeertaal.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-11-30 )