|   print

[  ]
 
Beek AIM van de , Staden JJ van , Aalbers TG

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op verzoek van HIMH is onderzoek gedaan naar het uitlogen van Al, As, Cu, K, Mo, Na, Pb, Sn, ammonium en fosfaat uit aluminiumproduktieafval. Het uitlooggedrag is onderzocht met een gestandaardiseerde laboratoriumtest (SOSUV-test). Bij vergelijking van de concentraties gemeten in de vaste stof met de concentratiegrenzen uit de WCA worden overschrijdingen geconstateerd. Voor Al ca. 300 g/kg, As ca. 80 mg/kg, Cu ca. 7 g/kg en Pb ca. 12 g/kg. Vergelijking van de concentraties in de uitloogpercolaten met de kwaliteitseisen (klasse III) voor oppervlaktewater, bestemd voor de bereiding van drinkwater, levert overschrijdingen op voor Na. max: 1750 mg/L, Pb max: 1.14 mg/L en ammonium max: 230 mg/L. Aluminium wordt slechts in relatief geringe mate uitgeloogd (max: 3.4 mg/L) en kent geen kwaliteitseis. Belangrijke emissies van genoemde stoffen naar de bodem kunnen worden voorkomen door de stort zorgvuldig af te dekken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-09-30 )