|   print

[  ]
 
Beek AIM van de , Staden JJ van , Aalbers TG

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De emissies van Ag, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn, totaal-CN en afbreekbaar-CN in citroenzuurgips naar bodem en grondwater door percolerend regenwater is onderzocht met een gestandaardiseerde uitloogtest. Uit het onderzoek blijkt dat alleen totaal-CN (3300 mg/kg ds) de concentratiegrens, zoals gesteld in de WCA (50 mg/kg totaal-CN), overschrijdt. In de uitloogpercolaten zijn alleen voor totaal-CN (390 mg/l CN) en afbreekbaar-CN (990 ug/L CN) overschrijdingen geconstateerd van de eisen die gesteld worden aan oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater (50 ug/L CN, EEG-richtlijn). Een worst-case berekening gaf aan dat de emissie van afbreekbaar-CN na ca. 20 jaar onder de norm voor oppervlaktewater bestem voor de bereiding van drinkwater zal komen. Voor totaal-CN zal dit nog veel langer duren. Het is daarom van belang de stortplaats nauwkeurig afgedekt te houden om percolatie van regenwater te voorkomen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-07-31 )