|   print

[  ]
 
Goewie CE , Hogendoorn EA

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het ad-hoc inspectie onderzoek zijn in de maand maart 1987 in totaal drie watermonsters geanalyseerd op aanwezigheid van diuron. Gelijktijdig zijn door de afdeling BM van het LOC de monsters met een GLC-methode geanalyseerd op aanwezigheid van residuen bromacil en methalaxil. Voor de analyse van diuron is een HPLC-methode ontwikkeld, waarbij de component in bronwater geanalyseerd kan worden tot een aantoonbaarheidsgrens van 0,01 mug/l (ppb). Met de methode kunnen eveneens de componenhten 3,4-dichlooraniline, een metaboliet van diuron, en bromacil in bronwater bepaald worden tot een aantoonbaarheidsgrens van resp. 0,02 en 0,1 mug/l. De uitkomsten van de analyses der monsters zijn per brief gerapporteerd. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en resultaten van de analysemethode van diuron, 3,4-dichlooraniline en bromacil in bronwater.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-09-30 )