|   print

Onderzoek naar aanleiding van een poging om PCB-houdende transformator-olie te verstoken bij een transportbedrijf te Grevenbicht in de gemeente Born
[ The consequences of an attempt to burn PCB containing transformer oil in a furnace intended for waste oil ]
 
Brinkmann FJJ, Remmert HP, Wegman RCC, Marsman JA, Wammes JIJ, van de Werken G, Groenemeijer GS, Vredenbregt MJ, de Boer JLM, van der Steen CE, Kliest JJG

46 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 748704009

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Transformator-olie is door een transportbedrijf verstookt in een voor afval-olie bestemde kachel. De verspreiding van PCB's en PCDF's door deze handeling is onderzocht. Over de omgeving van het bedrijf zijn noch PCB's noch PCDF's verspreid. In as en roet uit kachel, resp. schoorsteen werden wel aanmerkelijke gehalten van PCB's en PCDF's aangetoond.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-05-31 )