|   print

Bentazon in diverse monsters rein water, ruw water en regenwater
[ Determination of bentazone in Dutch drinking and rain water ]
 
Hogendoorn EA, de Jong APJM, van der Heeft E, den Engelsman T, van der Hoff GR, Greve PA, van 't Klooster HA

12 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 748704012

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In drie leidingwatermonsters (1 ruw en 2 rein water), afkomstig van de afdeling Laboratorium van Gemeente Waterleidingen Amsterdam (GWA), is bentazon aangetroffen in gehalten varierend van minder dan 0.01 tot 0.13 mug/l. Drie monsters rein water, door het RIVM genomen in de pompstations H.I.Ambacht, Lekkerkerk en Bergambacht, bleken bentazon te bevatten in gehalten van 0.6 a 0.7 mug/l. In drie regenwatermonsters, geleverd door GWA en genomen in Haarlem, Noordwijk en Heemstede, kon m.b.v. HPLC (detectiegrens 0.01 mug/l) geen bentazon worden aangetoond. Adiditioneel onderzoek met een speciaal ontwikkelde zeer gevoelige GC-MS-methode (detectiegrens 0.001 mug/l) toonde in deze drie monsters de aanwezigheid van sporen bentazon aan in gehalten lager dan 0.01 mug/l. In zes monsters regenwater, door het RIVM genomen te De Bilt, Leiduin en Rotterdam, kon m.b.v. HPLC (detectiegrens 0.01 mug/l) geen bentazon worden aangetoond. In de beschikbare tijd konden deze monsters niet m.b.v. GC-MS worden geanalyseerd. Als analysetechnieken zijn een gemodificeerde HPLC-methode en een nieuw ontwikkelde GC-MS methode toegepast.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-04-30 )