|   print

Onderzoek naar het voorkomen van CS2 en CS2-vormers in monsters rivierwater van de Drentsche Aa en daaruit bereid drinkwater, verzameld door het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Groningen in de periode 12 - 14 april 1989
[ Investigation on the occurrence of dithiocarbamates by analysis of CS2 in samples from the river Drentsche Aa and drinking water, collected by the Gemeentelijk Waterleidingbedrijf in Groningen, in the period 12 - 14 April 1989 ]
 
van Zoonen P, van den Broek HH, Heusinkveld HAG, de Jong APJM, van 't Klooster HA

14 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 748704020

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van de Regionale Inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe is een aantal monsters van een waterwinning van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Groningen (GWG) te Glimmen onderzocht op het voorkomen van dithiocarbamaten door middel van de sombepaling van het hydrolyseprodukt CS2. Dit werd noodzakelijk geacht omdat een bio-alarmeringssysteem, aangesloten op het ingenomen water uit de Drentsche Aa, aangaf dat dit water op 12 en 13 april 1989 toxische stoffen zou kunnen bevatten. Het GWG-laboratorium "De Punt" registreerde hoge, aan dithiocarbamaten toegeschreven, CS2-gehalten (mg/l niveau). Deze metingen konden echter niet door het RIVM (Laboratorium voor Organisch-analytische Chemie) worden bevestigd. In samenwerking met de Afdeling Chemie en Biologie van het KIWA is getracht zoveel mogelijk informatie over het eventueel voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de monsters te verkrijgen. Geen hoge gehalten van andere bestrijdingsmiddelen werden aangetroffen. De CS2-gehalten die in enkele, door het GWG-voorbewerkte, monsters konden worden aangetoond, zijn zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de in het GWG-laboratorium voor de monsterflesjes gebruikte rubber septa.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-04-30 )