|   print

Dioxinen in koemelk afkomstig van melkveebedrijven in de nabijheid van negen afvalverbrandingsinstallaties in Nederland
[ Dioxins in cow milk from dairy farms near nine municipal incenerators in the Netherlands ]
 
van 't Klooster HA, Liem AKD, de Jong APJM, Marsman JA, den Boer AC, den Hartog RS, Hoogerbrugge R, Kootstra PR, Groenemeijer GS, de Korte GAL, van der Heeft E, Sein AA

17 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 748704026

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Koemelk uit de omgeving van negen afvalverbrandingsinstallaties in Nederland is onderzocht op de aanwezigheid van dioxinen en furanen. de gehalten voor Dordrecht, 's Gravenhage, Leeuwarden, Roosendaal en Rotterdam (Roteb) lagen binnen het landelijke achtergrondniveau van 0,8-2,5 pg TEQ/g melkvet. In koemelk uit de omgeving van de AVI te Leiden (2,4 +/- 0,1 tot 4,2 +/- 0,2 pg TEQ/g melkvet), Alkmaar (1,6 +/- 0,1 tot 5,1 +/- 0,3 pg TEQ/g melkvet) werden licht verhoogde waarden gevonden. De mengmonsters uit de omgeving van de AVI's te Duiven (4,4 +/- 0,2 pg TEQ/g melkvet) en Zaandam (5,4 +/- 0,3 pg TEQ/g melkvet) bevatten verhoogde gehalten aan dioxinen. Tevens werden individuele monsters geanalyseerd uit de omgeving van Oudenhoorn en een bedrijf bij Vlaardingen , 2 km N.O. van het Lickebaertgebied.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-08-16 )