|   print

Dioxinen en dibenzofuranen in koemelk afkomstig van melkveebedrijven in het Rijnmondgebied en enkele andere locaties in Nederland
[ Dioxins and furans in cow milk from dairy farm in the Rijnmond area and some other areas in the Netherlands ]
 
Liem AKD, Olie K, de Jong APJM, Theelen RMC, Marsman JA, den Boer AC, Groenemeijer GS, den Hartog RS, van Laar A, van de Werken G, Hoogerbrugge R, Knaap AGAC, van 't Klooster HA, van der Heijden CA

31 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 748762001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In melk van het Lickebaertgebied zijn PCDD's en PCDF's aangetoond op een gemiddeld niveau van 8,6 pg TEQ/g melkvet (n=11). Het landelijk achtergrondniveau hiervan is vastgesteld op een niveau van 0,8-2,5 TEQ/g melkvet aan de hand van melkmonsters afkomstig uit 5 over het land verspreide gebieden. De bijdrage van stedelijke achtergrond aan het TEQ-gehalte in melk wordt gering geacht. Bij een normale consumptie van melk en kaas, afkomstig van koeien uit het Lickebaertgebied wordt de toegestande dagelijkse dosis van 4 pg TEQ per kg lichaamsgewicht overschreden. Hoewel de overschrijding niet tot acute gezondheidseffecten leidt, kunnen bij voortdurende consumptie op de lange termijn gezondheidseffecten niet worden uitgesloten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-07-14 )