|   print

[  ]
 
Rotmans J , Vrieze OJ , Peek GHJC , Veraart WNGM

71 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt de gevoeligheidsanalyse beschreven, welke is toegepast op het bij het RIVM ontwikkelde CO2-computersimulatiemodel. Na een theoretische inleiding en uiteenzetting t.a.v. de gebruikte methode volgt in het laatste hoofdstuk een uitgebreide beschrijving van de toepassing van de methodes op de klimaateffectenmodule van het CO2-simulatiemodel. In het kader van de broeikasproblematiek is dit het vijfde RIVM-rapport dat is verschenen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-04-30 )