|   print

[  ]
 
Swart RJ , Boois H de

51 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beoogt de eerste aanzet te zijn voor de discussie omtrent mogelijke internationale afspraken inzake de broeikasproblematiek. Indien gekozen zou worden om niet preventief op te treden tegen deze problematiek, maar zich aan te passen, zou het aan te bevelen zijn te streven naar een internationaal fonds, gevuld m.b.v. een belasting op fossile brandstoffen. Uit dit fonds zouden aanpassingsmaatregelen gefinancierd kunnen worden, die nodig zijn in getroffen ontwikkelingslanden, die wel de negatieve effecten van het verschijnsel zouden ondervinden zonder er in grote mate aan te hebben bijgedragen. De voorkeur wordt echter uitgesproken voor preventieve actie in de vorm van emissieplafonds. Het is te bevelen om alle bekende broeikasgassen bij afspraken te betrekken, hetgeen vereenvoudigd zou worden middels de invoering vcan CO2-equivalenten, of, zoals hier voorgesteld, 'Temperature Increasing Potentials'. Door te streven naar emissieplafonds per inwoner dient de inspanning voor emissiereductie in eerste instantie door de ontwikkelde landen geleverd te worden, terwijl ontwikkelingslanden verder kunnen groeien.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-06-30 )