|   print

[  ]
 
Hoog B de

46 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten gevolge van de toename van het gehalte CO2 in de atmosfeer kan een klimaatverandering optreden die van invloed is op de waterhuishouding van Nederland. Aan de hand van de schematisatie van de waterhuishouding en de ontwikkeling van scenario's op basis van de klimaatverandering zijn die aspecten in de waterhuishouding die gevoelig zijn voor verandering geinventariseerd om hiermee een basis te leggen voor het invoeren van een module in het overzichtmodel, IMAGE, van het RIVM en om een globaal inzicht te krijgen in het optreden van knelpunten in de toekomst. De gebieden die vooral gevoelig zijn voor verandering zijn polders waar aanpassing van de capaciteit van de gemalen noodzakelijk kan zijn. Tevens is de kans aanwezig, dat de watervoorziening in Nederland in de nazomer in gevaar komt. Dit kan worden verholpen door het vergroten van de voorraden en mogelijk in het toelaten van een beperkte mate van verzilting op de Nieuwe Waterweg. De watervoorziening voor West-Nederland zal dan moeten worden aangepast.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-06-30 )