|   print

[  ]
 
Swart RJ , Rotmans J

106 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport beschrijft een nieuwe module van het broeikasmodel IMAGE, die het mogelijk maakt scenario's op te stellen voor het verdwijnen van tropische bos als een funktie van landbouwproduktie, houtconsumptie, veeteelt en bodemdegradatie. Deze module is een eerste aanzet voor een algehele beschrijving van de oorzaken van mondiale veranderingen van landgebruik. Berekeningen laten zien, dat alleen diepgaande maatregelen op het gebied van landbouw- en houtproduktie de huidige ontbossingstrend kunnen ombuigen. De invloed op het klimaat is volgens de gehanteerde interpretatie van de C-cyclus belangrijk maar beperkt ten opzichte van die van fossiele energie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-09-30 )