|   print

[  ]
 
Thomas R , Arkel WG van , Baars HP , Ierland EC van , Boer KF de , Buijsman E , Hutten TJHM , Swart RJ

129 p in Dutch   1988

download pdf (3610Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het rapport wordt de emissie-module van het Nederlandse Verzuringsmodel (DAS) beschreven. Het DAS-model is ontwikkeld door het RIVM, in samenwerking met een aantal andere onderzoeksinstellingen. In het rapport wordt een beschrijving gegeven van de structuur van de emissie-module en de gebruikte data. Het gaat hierbij om data van de emissie van NOx, SO2, VOS en NH3. De emissie-data hebben betrekking op de periode 1950-1985 voor Nederland (20 gebieden) en een gedeelte van Europa (13 gebieden). Ook worden scenario's gepresenteerd voor de emissie van genoemde stoffen in de toekomst (tot 2030).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-12-31 )