|   print

Ontwerp-basisdocument propyleenoxide
[ Integrated criteria document propylene oxide ]
 
Slooff W, Canton JH, Eerens HC, Gerringa LJA, van Gestel CAM, Heijna-Merkus E, Knaap AGAC, Knoop J, Krajnc EI, Luijten JA, Matthijsen AJCM, van de Meent D, Minderhoud A, Vermeire TG, van de Wiel HJ, Assink JW, Besemer AC, Blokzijl PJ, Compaan H, Duiser JA, Engelhard WFJM, Hollander JCT, Huldy NJ, de Jong P, de Koning J, de Kreuk JF, van der Most PFJ, de Vrijer F, 't Gilde APJ, Hafkamp WA, van der Woerd KF, van der Heijden CA, Sangster B

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 758473001
Bij dit rapport hoort een losse bijlage met rapportnummer 758473008 getiteld: Propylene oxide Integrated Criteria Document Effects.  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderhavig document omvat gegevens over propyleenoxide inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dienst als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-06-30 )