|   print

Dichloormethaan ontwerp basisdocument
[ Integrated criteria document dichloro methane ]
 
Slooff W, Ros JPM, van Apeldoorn ME, Canton JH, Eerens HC, van Gestel CAM, Heijna-Merkus E, Knaap AGAC, Krajnc EI, Luijten JA, Matthijsen AJCM, Minderhoud A, van Noort PCM, Struys J, Vermeire TG, Waegeningh HG, van de Wiel HJ, Besemer AC, Blokzijl PJ, Compaan H, Duiser JA, Hollander JCT, Huldy NJ, de Jong P, van der Most PFJ, Talman E, de Vrijer F, 't Gilde APJ, Hafkamp WA, van der Woerd KF, van der Heijden CA

- p in Dutch   1987

RIVM Rapport 758473002
Bij dit rapport behoort een Appendix onder hetzelfde nummer getiteld: Methylene chloride integrated criteria document effects. De engelse versie van dit rapport is verschenen onder nummer 758473009.  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderhavig document omvat gegevens over dichloormethaan inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-06-30 )