|   print

Integrated Criteria Document Propylene Oxide
[ Ontwerp Basisdocument Propyleenoxide ]
 
Slooff W, Canton JH, Eerens HC, Gerringa LJA, van Gestel CAM, Heijna-Merkus E, Knaap AGAC, Knoop J, Krajnc EI, Luijten JA, Matthijsen AJCM, van de Meent D, Minderhoud A, Vermeire TG, van de Wiel HJ, Assink JW, Besemer AC, Blokzijl PJ, Compaan H, Duiser JA, Engelhard WFJM, Hollander JCT, Huldy NJ, de Jong P, de Koning J, de Kreuk JF, van der Most PFJ, de Vrijer F, 't Gilde APJ, Hafkamp WA, van der Woerd KF

70 p in English   1988

RIVM Rapport 758473008
Betreft de engelse editie van rapport nr. 758473001. Bij dit rapport hoort een losse bijlage met hetzelfde rapportnummer.  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof propyleenoxide ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-02-29 )