|   print

Integrated Criteria Document Dichloromethane
[ Basisdocument Dichloormethaan ]
 
Slooff W, Ros JPM, van Apeldoorn ME, Canton JH, Eerens HSC, van Gestel CAM, Heijna-Merkus E, Knaap AGAC, Krajnc EI, Luijten JA, Matthijsen AJCM, Minderhoud A, van Noort PCM, Struys J, Vermeire T, Waegeningh HG, van de Wiel HJ, Besemer AC, Blokzijl PJ, Compaan H, Duiser JA, Hollander JCT, Huldy HJ, de Jong P, van der Most PFJ, Talman E, de Vrijer F, 't Gilde APJ, Hafkamp WA, van der Woerd KF

174 p in English   1988

RIVM Rapport 758473009
download pdf (4156Kb)  
Betreft de engelse editie van rapport nr. 758473002. Bij dit rapport behoort een bijlage getiteld " Appendix to integrated ciriteria document dichloromethane, effects.", onder hetzelfde nummer.  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof dichloormethaan ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-06-31 )