|   print

Integrated Criteria Document Hexachlorocyclohexanes
[ Ontwerp basisdocument Hexachloorcyclohexanen ]
 
Slooff W, Matthijsen AJCM, Canton JH, Eerens HC, van Gestel CAM, van der Heijden CA, Heijna-Merkus E, Greve PA, Janssen PJCM, van Koten-Vermeulen JEM, Knoop J, Krajnc EI, Loch JP, Minderhoud A, Assink JW, Besemer AC, Compaan H, Duiser JA, Eggels PG, Engelhard WFJM, de Jong P, van der Most PFJ, Talman E, van Voorneburg F, Hafkamp WA, van der Woerd KF, de Vrijer F

256 p in English   1988

RIVM Rapport 758473011
download pdf (5466Kb)  
Bij dit rapport behoort een appendix onder nummer 758473011 getiteld: Appendix to report Integrated Criteria Document Hexachlorocyclohexanes Effects. Betreft de engelse versie van rapport 758473004  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stofgroep hexachloorcyclohexanen ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-10-31 )