|   print

Integrated criteria document asbestos
[ Basisdocument Asbest ]
 
Slooff W, Blokzijl PJ, van Dijk-Looyaard AM, van der Heijden CA, Heijna-Merkus E, Kramers PGN, Matthijsen AJCM, Montizaan GK, Rombout PJA, den Boeft J, Duiser JA, Hollander JCT, de Jong P, Tempelman J, de Vrijer F, Anzion C, van Wermeskerken PJ, Venselaar J, Hafkamp WA, van der Woerd KF, 't Gilde APJ, Hettelingh JP, Kuik OJ, Volman HBJM

280 p in English   1989

RIVM Rapport 758473013
download pdf (11807Kb)  
Dit rapport betreft een vertaling van het basisdocument asbest met rapportnummer 75843006. Bij dit rapport behoort een losse bijlage getiteld Appendix to report no 758473013. Integrated Criteria Document Asbestos Effects.  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof asbest ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-05-31 )